Vrijdaggebed

De vrijdag is een speciale dag voor de Moslim en wordt in de Islam ook wel het “feest van de gelovigen” genoemd. Op deze dag komen de moslims bij elkaar om gezamenlijk het vrijdaggebed te verrichten. Dit gebed wijkt iets af van de normale gebeden. Het vrijdaggebed wordt tijdens het middaggebed Salaat Ad-Dhor het gehouden. Vooraf aan het vrijdaggebed geeft de Imam een preek (Khoutba) en daarna wordt het gebed verricht. De preek is elke vrijdag anders waarbij de Imam het onderwerp bepaald. De preken gaan vooral over religieuze, sociale en maatschappelijke vraagstukken waarbij de actualiteiten het onderwerp bepalen. Het vrijdaggebed werkt versterkend als het gaat om saamhorigheid en het verbeteren van de sociale en maatschappelijke positie van een moslim binnen zijn leefmilieu.