Koranlessen

De Koran is het Heilige boek binnen de Islam en daarmee het Heilige boek van de Moslim. De Koran is geopenbaard door de Engel Gabriel aan de profeet Mohammed vrede zij met hem. Sinds de openbaring is de Koran niet gewijzigd en is de inhoud tijdloos. De Koran is de bron van bewijzen, oplossingen en wijsheden. Het in het bezit hebben en begrijpen van de Koran is het in het bezit hebben van Kennis.

De profeet Mohammed vrede zij met hem heeft het onderwijzen van de Koran geprezen en heeft hierover het volgende gezegd: ”De beste onder jullie is zeker degene, die de Koran heeft geleerd en hem onderwijst”